yetişkin psikoterapi

Psikoloji alanında terapi uygulamaları, temel alındıkları kurama dayalı olarak uygulanan, danışan ve psikoterapistin dinamik katılımı ile devam eden bir süreçtir. Yetişkin psikoterapi, danışanın isteği doğrultusunda şekillenir. Psikoloğa başvuran kişi, hayatında sorun olduğunu düşündüğü konu ya da davranışlarla, baş etmekte zorlandığı duygu durum ve düşüncelerinden haberdardır. Farkında ancak yönetemediği, üstesinden gelemediği duygu ve düşünceleri terapistle paylaşır.

Sorun alanı, nedenleri, hayata yansımaları, gelecek yapılandırması gibi içeriklerle aktif değişim gösterebilen bir terapi süreci başlatılır. Terapi türleri arasında en sık bilişsel davranışçı terapisi kullanılmakla beraber her kuram kendi danışanı ile buluşur. Profesyonel bir psikoterapist tüm tekniklere hâkim, tek ya da birden fazla terapisi çeşidini takılmayarak kişinin ihtiyacı olan en uygun süreci planlar.

Terapi Çeşitleri

Bireysel yetişkin terapi için en çok uygulanan yöntem bilişsel davranışçı modeldir. Bunun yanı sıra, şema terapi, sanat terapisi, çözüm odaklı terapi, EMDR ve psikanalitik terapi gibi farklı kuramlar başlı başına ya da etkileşimli olarak çalışılabilir. Yetişkin psikoterapi özelinde sabitlenmiş bir metot olmamakla birlikte, terapiler her danışan için farklılık gösterir.

Psikoterapistin etkileşimsel ve dinamik yürüttüğü süreç sonunda beklenti, ortaya konan gerçekçi hedeflere ulaşılmış, bilişsel davranışların değiştirilmiş ve kişinin stres başta olmak üzere duygu durumları ile baş etme, olaylara karşı olumlu bakış açısı geliştirme gibi özellikleri kazanmış ya da geliştirmiş olmasıdır.

Yetişkin Terapi Yol Haritası

Psikoterapistin etkileşimsel ve dinamik yürüttüğü süreç sonunda beklenti, ortaya konan gerçekçi hedeflere ulaşılmış, bilişsel davranışların değiştirilmiş ve kişinin stres başta olmak üzere duygu durumları ile baş etme, olaylara karşı olumlu bakış açısı geliştirme gibi özellikleri kazanmış ya da geliştirmiş olmasıdır.

HIZLI RANDEVU