Çocuk Terapisi

Çocukluk dönemi, etkileri yetişkinlik yaşantısında da süren oldukça önemli bir dönemdir. Araştırmalar, çocukluk döneminde öğrenilen bilgi ve deneyimlerin yetişkinlikte, bireyin kişilik özelliklerini, davranışlarını, öz güvenini, öz saygısını büyük ölçüde belirlediğini göstermektedir. Bu nedenle çocukluk döneminde eğer ki ebeveyn çocuklarının bir takım problemler yaşadıklarını fark ederlerse, bunun için çocukluktan itibaren önlem almaları oldukça işe yarayacaktır. Yaşanılan sorunun ortaya çıkış süresi ne kadar kısa ise, tedavide değişim de daha kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Özellikle çocuklarda değişim daha kısa sürede ortaya çıkmaktadır.

Çocuk psikologlarının terapide çalıştıkları alanlara örnek olarak; kardeş kıskançlığı, yakın-ebeveyn kaybı, boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri, uyku problemleri, tuvalet alışkanlığı kazandırma, tırnak yeme, davranış bozuklukları, okul problemleri,yemek yemek istememe, çocukluk korkuları, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve özgüven problemleri gösterilebilir.

Çocuklarla yapılan çalışmalarda, çocuk terapistlerinin en sık uyguladıkları etkili tedavi yöntemi oyun terapisidir. Çocuklar, yaşadıkları sıkıntıları dile döküp anlatmazlar, sıkıntılarını paylaşmak yerine içine atarlar. Oyun terapisi sayesinde, terapist eşliğinde çocuğun yaşadığı duygusal sorunların ortaya çıkması ve bunların üstesinden sağlıklı bir şekilde gelebilmesi sağlanır.

Merkezimizde çocuk psikolojisinde uzmanlaşmış çocuk psikologları çocuklarla terapi çalışmalarını yürütmektedir. Çocuğunuzun geleceğini olumlu yönde etkileyebilmek için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, genellikle sıkıntılı geçen bir süreçtir. Bu dönemde ergen birçok değişimi bir arada yaşar. Bu da ergeni çoğunlukla zorlar. Bazı ergenler bu dönemde daha çok içe kapanırlar, bazıları da agresif davranışlar gösterme eğiliminde olup, isyankar olurlar. İki durumda müdahale edilmesi gereken durumlardır. Ergen terapisinde çalışma konularına örnek verecek olursak; sınav kaygısı, kimlik bunalımı, özgüven problemleri, kendini ifade edebilme becerilerinin kazandırılması, sağlıklı akran ilişkileri oluşturma, aile üyeleriyle yaşanan iletişim problemlerini çözme, ders çalışma motivasyonunu ve konsantrasyonu arttırma, meslek seçimi, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği, duygusal problemler, gelecek kaygısı gösterilebilir.

HIZLI RANDEVU