çift Psikoterapisi

Çift terapisi; hem aileler hem de çiftler arasındaki ilişkilerin ele alındığı bir psikoterapi dalıdır. İnsanların diğer insanlar ile kurdukları ilişkilerde duygusal doyum yaşamaları ve ruh sağlıklarını korumaları açısından çift terapileri oldukça önemlidir. Eş, ebeveyn, çocuk gibi yakın ilişkilerde terapiler çok daha önemli bir rol oynar.

Evliliklerde çatışma gibi durumlar yaşanabilir. Buna bağlı olarak da zorlu ve sıkıntılı bir dönem yaşanması muhtemeldir. Çift terapisi amacı hem çiftler hem de aileler arasındaki zorlu süreçlerin ele alınıp sıkıntıların çözülmesi ve aile üyelerinin sağlıklı bir şekilde değişim ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu terapi yönteminde aile içi ilişkilerin düzenlenmesi amaçlanır. Bunun yanında diğer kişiler ve durumlar ile ilgili olarak da ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenir.

Çift Terapisinden Kimler Faydalanabilir?

Bireysel yetişkin terapi için en çok uygulanan yöntem bilişsel davranışçı modeldir. Bunun yanı sıra, şema terapi, sanat terapisi, çözüm odaklı terapi, EMDR ve psikanalitik terapi gibi farklı kuramlar başlı başına ya da etkileşimli olarak çalışılabilir. Yetişkin psikoterapi özelinde sabitlenmiş bir metot olmamakla birlikte, terapiler her danışan için farklılık gösterir.

Psikoterapistin etkileşimsel ve dinamik yürüttüğü süreç sonunda beklenti, ortaya konan gerçekçi hedeflere ulaşılmış, bilişsel davranışların değiştirilmiş ve kişinin stres başta olmak üzere duygu durumları ile baş etme, olaylara karşı olumlu bakış açısı geliştirme gibi özellikleri kazanmış ya da geliştirmiş olmasıdır.

Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Çift terapisi farklı şekillerde uygulanabilir. Bazen aile üyelerinin toplu olarak alındığı seanslar vardır. Bazen de aile üyelerinden bir ya da ikisinin bulunduğu terapiler yapılabilir. Çocuklar ile ilgili durumlarda bazen öğretmenler, okul rehberlik servisi ya da sosyal hizmet ile görüşülebilir. Çift terapileri çoğunlukla 8 ya da 24 seans arasında değişiklik gösterir. Seans süreleri de farklılık gösterebilir. Aile üyelerinin tamamının her seansa katılması gerekli değildir. Ancak bazen iki terapist aynı seansa bir arada katılabilir. Akra psikoloji olarak çift terapilerinde sizlere yardımcı oluyoruz.

HIZLI RANDEVU